Přihláška

Vyplňte položku e-mail u prvního uvedeného závodníka!!!

Kategorie

Kdyby Ti náhodou chyběla vhodná kategorie, zvol si tu nejbližší a napiš nám poznámku na konci stránky.
Přesné zařazení do kategorií bude posouzeno při značení lodí.

Posádka

Oddíl (název posádky)  

Jméno Příjmení Ročník
narození
E-mail (vyplňte u prvního závodníka!!!)

Doprava

Chci zajistit dopravu z loděnice KVT do místa startu.

Poznámky, komentáře, dodatky, přání:

Hlavní sponzor

SPONZOŘI ZÁVODU

Další zajímavé maratony